Jugoslovenska kinoteka

 EFG1914 project
  Golgota Srbije  
  The Calvary of Serbia  
  alternativni naslovi : Za čast otadžbine,  Požar na Balkanu  
  id # JK-EFG101  
  Artistik Film ; rezija/directed, Stanislav Krakov ; Jugoslovenska kinoteka  
  jezik/language srpski , 1940., 35mm, B&W-tinted   trajanje/duration 1:20:46"  
     
  IIstinsko umetničko delo koje pleni autentičnim prikazom smutnih vremena i bolnih događaja, bez sumnje je najbolji dokumentarni film snimljen u vreme Kraljevine Jugoslavije. U početku prikazivan kao nemi film 1930. godine kasnije je dorađen na osnovu filmskih materijala o Srbiji skupljenih iz svetskih arhiva, ali i scenama dosnimljenim da bi se dočarao prelaz vojske i naroda preko Albanije 1915. godine, život u okupiranoj Srbiji, kao i oslobođenje Niša i Beograda i ulazak pobednika u razorenu prestonicu.
Zahvaljujući izvrsnim dokumentarističkim snimcima koje je napravio Stevan Mišković i podršci ministra vojnog, generala Stevana Hadžića, istaknutog ratnika koji je obezbedio učešće armije u snimanjima 1929. godine, stvoreni su impresivni i ubedljivi kadrovi koje samo profesionalni istoričari filma mogu da prepoznaju kao rekonstrukcije. Tako je stvoreno izrazito ambiciozno ostvarenje naknadno ozvučeno muzikom kompozitora Milenka Živkovića i nizom poznatih patriotskih melodija, a da bi postigao scenarističku objektivnost Stanislav Krakov je objašnjavao slike kroz natpise za koje su korišćeni citati iz tekstova i misli poznatih državnika, istoričara i vojnika o ulozi Srbije u ovom ratu.

The Calvary of Serbia
The genuine work of art that charms with its authentic depiction of the troubled times and painful events; it is undoubtedly the best documentary film made during the Kingdom of Yugoslavia. At first, it was screened as the silent film in 1930 and later finished off on the basis of film materials about Serbia gathered from the world archives, but also using the scenes filmed and added to evoke the crossing of the army and people through Albania in 1915, life in occupied Serbia, as well as the liberation of Nis and Belgrade and the entry of victors into devastated capital city.
Owing to the exquisite documentary shots made by Stevan Miskovic and support by the Minister of Defence, General Stevan Hadzic, the prominent warrior who enabled the participation of army in shootings in 1929, the impressive and convincing film frames were created which only professional film historians may recognize as reconstructed frames. In this way the highly ambitious film was made, subsequently provided with sound and music of the composer Milenko Zivkovic and an array of well-known patriotic melodies; in order to achieve the screenplay writer`s objectivity, Stanislav Krakov explained the images through titles, for which the citations from texts as well as thoughts of famous statesmen, historians and soldiers on the role of Serbia in this war were used.

 

 
     
  l index r  
  supported by  
 
eurpeana jk efg eu