Jugoslovenska kinoteka

 EFG1914 project
  Sarajevski atentat  
  Sarajevo assassination  
     
  id # JK-EFG201    
  Filmska radna zajednica; directed by: Fadil Hadžić;  
   Jugoslovenska kinoteka    language sr., 1968., 35mm, colour  
     
  Pripadnik nacionalne organizacije "Mlada Bosna", gimnazijalac Gavrilo Princip, izvršio je atentat na austrougarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju 28. juna 1914. Ovaj događaj bio je povod izbijanja I svetskog rata.
Film detaljno izlaže ideje pripadnika Mlade Bosne, borbu za nacionalno i kultruno oslobođenje od Austrougarske, organizovanje i izvođenje atentata, boravak u zatvoru i izricanje kazni pripadnicima organizacije. Okvir ove teme čini lična drama jednog od učesnika u atentatu koji životnu kataklizmu počinje u tim dramatičnim danima 1914. godine, a završava na kraju II svetskog rata.

A resistance fighter in WW2 Sarajevo is running from the Gestapo and finds shelter in the home of the old man. The old man is a former member of the Mlada Bosna organization and tells the young man about his youth and events that which led to assassination of Archduke Franz Ferdinand in Sarajevo.
 
  l index r  
  supported by  
 
eurpeana jk efg eu