Jugoslovenska kinoteka

 EFG1914 project
  Otkrivanje spomenika doktoru Rajsu u Topčideru  
  Unveiling the monument of Doctor Reiss in Topčider  
     
  id # JK-EFG106  
   Novaković film;  Snimatelj Kosta Novaković;   
  Jugoslovenska kinoteka ,   35mm,   B&W    07:52“  
     
  Doktor Arčibald Rajs (1876-1929) poznati švajcarski kriminolog, već početkom Velikog rata je na traženje srpske vlade bio izaslan od Međunarodnog suda kao član komisije za utvrđivanje zločina austrijskih i srpskih okupatora u Srbiji tokom Prvog svetskog rata. Prikupio je mnoga dokumenta o nedelima okupatora u Mačvi i Istočnoj Srbiji i sa tim upoznao svetsku javnost. Rajs se srodio sa srpskim narodom,pa je kao dobrovoljac učestvovao u I svetskom ratu i sa srpskom vojskom prešao preko Albanije. Posle rata živeo je u Beogradu, gde je i umero 1929. godine. U znak zahvalnosti za sve što je učinio za srpski narod, Udruženje rezervnih oficira i ratnika podiglo mu je spomenik u Topčiderskom parku koji je otkriven 9 avgusta 1931,, a ceo događaj zabeležen je kamerom pionira srpske kinematografije Koste Novakovića.

Doctor Archibald Reiss (1876-1929), a renowned Swiss criminologist was at the very beginning of the Great War sent by the International Court, on request of the Serbian government, as a member of commission for determining crimes committed by the Austrian and Serbian occupying forces in Serbia during World War I. He collected numerous documents on atrocious deeds of the occupying forces in Mačva and East Serbia and informed the world public about them. Reiss became friendly with the Serbian people, so he participated as the volunteer in World War I, crossing Albania alongside Serbian army. After the war, he lived in Belgrade where he died in 1929. As a token of gratitude for all that he did for the Serbian people, the Association of Reserve Officers and Warriors raised him the monument in Topčider Park, which was unveiled on the 9th August 1931 and the whole event was recorded by camera of the Serbian cinematography pioneer Kosta Novaković.
 
     
  l index r  
  supported by  
 
eurpeana jk efg eu