Jugoslovenska kinoteka

 EFG1914 project
  Srpska vojska u Prvom svetskom ratu  
  Serbian army in World War I  
     
  id # JK-EFG137    
   Jugoslovenska kinoteka  
  jezik n/a , 1914., 35mm, B&W,   trajanje  14:20"  
     
  Delovi domaćih i stranih žurnala o srpskoj vojsci u I svetskom ratu. Dejstva srpske vojske na Solunskom frontu, srpska vojska u maršu, delovanje artiljerije, ukopavanje vojske, vojno skladište, saslušavanje zarobljenog bugarskog vojnika, ranjeni srpski vojnici pred bolnicom u Nišu, vojnik učesnik četiri rata sa odlikovanjima, panorama mesta Voince, dizanje u vazduh baražnog balona, srpski pilot ulazi u avion, pilot sa oficirima i vojnicima srpske vojske razgleda kartu, dovođenje volovskim zapregama ranjenika u Američku bolnicu u Beogradu, srpska osmatračnica na drvetu u Semberiji, srpski vojnici igraju kolo uz muziku...

Parts of local and foreign newsreels on the Serbian Army in World War I. The Serbian Army in action on the Thessaloniki front, the Serbian Army marching, artillery in action, army entrenching, military storage house, interrogation of a captive Bulgarian soldier, wounded Serbian soldiers in front of the hospital in Nis, a military participant in four wars with the medals, panorama of the place Voince, lifting of the barrage balloon into the air, a Serbian pilot entering the aeroplane, a pilot with the officers and soldiers of the Serbian Army studying the map, bringing the wounded to the American hospital in Belgrade by the oxen carriage, the Serbian watchtower on the tree in Semberija, Serbian soldiers dancing kolo to the music.
 
  l index r  
  supported by  
 
eurpeana jk efg eu